Přehled aktuálních informací o vyhláškách týkající se vah a váhopokladen

Publikováno: 8. 11. 2016


Každá váha používaná v obchodním styku je, dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., stanoveným měřidlem a musí být úředně ověřována v pravidelných intervalech. V současné době se toto nařízení týká i elektronických vah, které mají nejen vlastní vážící mechanismus, ale také software váhy. V takovém případě podléhá úřednímu ověření i váhový software. Ten musí být, dle normy ČSN 45501/2015 a směrnice 2014/31/EU, taktéž certifikován. Samostatně stojící Váhy Bizerba jsou dodávány s certifikovaným softwarem a Vy se nemusíte o nic starat.
Pokud máte váhu, kterou provozuje sofware třetí strany, je situace komplikovanější.  Sofware třetí strany znamená, že některé funkce váhy (tisk účtenek, případně výpočet ceny za balení aj.) přebírá pokladní software jiné firmy (tzn.třetí strany) a zpravidla běží buď přímo na váze, nebo na jiném počítači, který je součástí pokladny. Tento  systém musí být certifikovaný notifikovanou osobou, jinak není kombinace „váha - pokladní software“ nebo „váha – pokladní systém - pokladní software“ cejchuschopná. To platí i v případě, že jsou použity samostatně stojící váhy nebo váhy zabudované do snímačů čárových kódů, tedy váhoskenery (obslužné nebo samoobslužné). V takovém případě směrnice říká, že pokud je pokladní systém dodáván se softwarem třetí strany, je certifikaci takového pokladního systému povinen zajistit výrobce pokladního softwaru.
Přestože výše zmíněná norma je účinná od 20. 4. 2016, zatím se nedostala do povědomí všech společností, které používají váhy nebo váhopokladny. Od data účinnosti výše uvedené normy nelze na trh uvést váhu bez certifikovaného pokladního softwaru.  Od 1. 1. 2017 nebude úředně ověřena žádná váha, která je provozována v nekorektním stavu, tedy bez certifikovaného pokladního softwaru, a to i přesto, že byla uvedena na trh před 20. 4. 2016 a v minulosti již byla úředně ověřena ČMI.

Zdroj: Ing. Jakub Charvát, Bizerba Váhy a systémy spol. s.r.o.