Váhopokladny BIZERBA jsou připraveny na EET

Jak fungují  funkce  EET ve váhopokladnách Bizerba?

Ve váhopokladnách Bizerba  zabezpečuje funkce splňující  zákon o EET  pokladní  program, který je součástí každé váhopokladny, ve spolupráci  s doplňkem pokladního programu, jinak řečeno  aplikací EET-BIZ  Servis.  Aplikace EET-BIZ Servis  přebírá informace z jednotlivých účtenek  od pokladního  programu a společně s daty o provozovateli, která jsou zadávána do váho-pokladny při jejím uvedení
do provozu, je v požadovaném formátu  zasílá (1) do databází  provozovatele centrálního systému EET.  Dle výsledku odpovědi z centrálního systému EET předává (2) příslušné kódy zpět pokladnímu  programu váho-pokladny, který dokončuje prodejní transakci vytištěním (3) účtenky dle náležitostí zákona o EET. 
Z pohledu obsluhy se na ovládání prodejního programu váho-pokladny nic nemění.  Celá  EET komunikace probíhá na pozadí a v případě, že vše funguje, jak má, obsluha váho-pokladny nic  nepozná.  Zákazník má možnost si ověřit (4) a (5),zda účtenka, která mu byla vystavena, byla registrována či nikoliv.
Pro správné fungování váho-pokladen Bizerba  s EET funkcemi je nutné,  aby každá váho-pokladna
v prodejně  byla připojena do lokální počítačové sítě, zkratkovitě LAN, která musí být  připojena 
k internetu.

váho-pokladny pro EET