O Bizerbě

Česká pobočka společnosti Bizerba SE & Co. KG vznikla v roce 1993 s názvem Bizerba Váhy a Systémy s.r.o. V roce 2017 došlo k jejímu přejmenování na Bizerba Czech & Slovakia s.r.o. Od července 2018 najdete Bizerbu na nové adrese, Obchodní 126, Čestlice. 

Historie společnosti

Úspěšný příběh Bizerby začal již před 150 lety v Balingenu, Baden-Wuerttembergu v roce 1866,
kdy zámečník Andreas Bizer získal zakázku na stavbu mostové váhy. Během její stavby poznal svou budoucí ženu a v témže roce, již jako známý podnikatel, otevřel závod na výrobu mostových, pultových
a vahadlových vah v Balingenu. Odtud pochází i název firmy - BIZER BAlingen.

Jejich dcera se provdala za profesora Wilhelma Krauta, který firmu od Andrease Bizerby v roce 1906 odkoupil. V té době měla společnost 8 zaměstnanců a začala vyrábět převážně pultové váhy a mincíře, které se vyvážely hlavně do Švýcarska.

Výrazným milníkem firmy se stal rok 1923, kdy po náhlé nemoci svého otce, přebral v 17 letech společnost Wilhelm Kraut junior. Ten o rok později představil design váhy fungující na principu táhel
a vahadel, který byl později patentován a tyto váhy se staly nepostradatelnými proobchod.

Další desetiletí znamenala revoluci v oblasti průmyslu, kdy byly na trh uvedeny první průmyslové váhy
s tiskem, nářezové stroje z eloxovaného hliníku (které byl ke konci 70.let automatizovány) a rovněž bylo na trh uvedeno první cejchuschopné zařízení píšící text. Bizerba slavila úspěch také na poli označování zboží.

V roce 1981 přišla s první samoobslužnou váhou s tiskem etiket, která znamenala nepředvídatelný úspěch. Na přelomu tisíciletí se začalo společně s rozvojem elektroniky zvyšovat tempo rozvoje. Byly vyvíjeny nové platformy vah, což umožnilo firmě zavést,jako první v maloobchodu, dotykové displeje.

V současné době již 5. generace Krautovy rodiny rozvíjí rodinnou tradici spjatou s Balingenem.
Na místním hradě Zollern se nachází muzeum vah a závaží,do kterého rodina věnovala své exempláře.

Během své existence získala Bizerba celosvětový věhlas, vlastní množství patentů a v mnoha oblastech se stala průkopníkem.

Naše portfolio

Nosným programem firmy jsou vedle automatických a ručních označovacích zařízení  pultové obchodní váhy. Ty pracující buď autonomně, nebo jako součást systémového řešení.

Nabídku vah doplňují průmyslové váhy s váživostmi od 0,001 g do 3000 kg včetně speciálních aplikací,
dle konkrétních požadavků zákazníka.

Z důvodu komplexnosti nabídky zařízení do potravinářských provozů,  nabízíme širokou škálu nářezových strojů, pil na kosti, mlýnků na maso, masové naklepávače a také balící program pro balení čerstvých potravin (fresh-pack) do průtažné folie s návazným  označováním etiketou.

Novinkou je další generace velkokapacitního nářezového stroje Bizerba A 610, vysoce výkonného
a přitom s minimálními nároky na pracovní prostor.

Samozřejmostí jsou dodávky spotřebního materiálu – etiket a  pokladních bonů.

Veškerá zařízení z naší nabídky splňují bezpečnostní a hygienické normy, platné v zemích EU.
Firma Bizerba je držitelem certifikátu ISO 9001.